{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

優惠促銷

會員優惠 :-

 HK$150 以上97折 , HK$300 以上95折 , HK$500 以上92折

  1. 全單 HK$150以上, 97折優惠.

  2. 全單 HK$300以上, 95折優惠.

  3. 全單 HK$500以上, 92折優惠.

**全球生活雜貨區產品除外

  ** 以上優惠只提供給已登記成為本店會員之客戶

  ** 系統會自動提供最優惠方案.
  ** 以上 "全店優惠" 不可同時應用.
  ** 優惠方案 根據系統為準.
  ** "全單" 不包括運費.


節日限定優惠 :

  ** 以上 "節日限定優惠" 可以同時跟 "全店優惠" 一拼應用.

**以上所有 優惠 & 促銷 有效期以FunShopHK.com決定為準.
**本店所有 優惠 & 促銷 最終決定權在FunShopHK.com.